Klokkekærgaard

Bygningerne

 

Bygningerne omkring stuehuset står på det oprindelige fundament. Den første renovering startede i 1940 og blev afsluttet omkring 1960.

Renoveringer og tilbygninger:

  • 1988 kom den første tilbygning til, der blev bygget en staklade på 600 m2.
  • 1994 blev der bygget en gyllebeholder,
  • 1995 ny dybstrøelsesstald til 180 køer.
  • 1998 blev den ene af de gamle længer bygget om til værksted, en ny udkørsel etableres til Kauslundevej, for at højne sikkerheden ved udkørsel fra bedriften. 
  • 2000 bygges en ungdyrsstald med dybstrøelse, den gamle kostald blev lavet om til en kalvestald, der blev bygget murer omkring den gamle mødding, så den i dag fungerer som en plansilo. 
  • 2003 blev stakladen udvidet med yderligere 500 m2.
  • 2004 blev kostalden udbygget til en kapacitet på 300 køer i dybstrøelse.
  • 2005 blev der bygget en ny staklade på 800 m2.

Den 1. januar 2005 oprettedes Kauslunde Kvægbrug, bestående af Kauslundevej 50 og Kauslundevej 60. Der blev ansøgt på Fyns Amt om en sammenlægning af de 2 dyreenheder til én på Kauslundevej 50, samtidigt ansøgtes om udvidelse af ungdyrsstalden, så alle ungdyrene kunne blive samlet ét sted, da de ungdyr som går på Kauslundevej 60 ikke har tidsvarende forhold, de står i en gammel bindestald, som de var moderne i 1970'erne. Ungdyrenes velfærd vil højnes betydeligt i forbindelse med den ansøgte udvidelse.

Denne ansøgning er endnu ikke gået igennem...

Ungdyrenes dybstrøelsesstald 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use